Sự khác nhau giữa thực vật C3 và C4 là :

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook