Sự khuếch tán của các phân tử nước qua màng được gọi là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook