Sự kiện chính trị nào đã biểu thị quyết tâm của nhân dân ba nước Đông Dương đoàn kết chiến đấu chống Mĩ?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook