Sự kiện nào đánh dấu khối liên minh công - nông được hình thành?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook