Hoa hốt hoảng nói với " /> Hoa hốt hoảng nói với " />

Tác dụng của dấu gạch ngang trong câu sau là gì?

Hoa hốt hoảng nói với Lan:
- Đã không còn kịp nữa rồi.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook