Tác dụng của dấu gạch ngang trong câu sau là gì?

"Nam được 10 điểm cơ á? – Loan ngạc nhiên nói với tôi"

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook