Tác nhân chủ yếu điều tiết độ mở của khí khổng là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook