Tại sao nước mưa lại không lọt qua lỗ nhỏ trên vải bạt, ô?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook