Tại sao ở bò sát máu đi nuôi cơ thể ít có sự pha trộn giữa máu O2 và màu giàu CO2 so với lưỡng cư ?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook