Tần số của điểm 8 là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook