Tập xác định của hàm số \(y = {e^x}\) là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook