Tập xác định của hàm số $y={{\left( x+2 \right)}^{-2}}$ là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook