Tập hợp E các chữ số của số 1008 là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook