Tập hợp số tự nhiên khác \(0\) được kí hiệu là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook