Tập nghiệm của bất phương trình \({2^{{x^2}}} > \dfrac{1}{3}\) là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook