Tế bào lông hút khác với tế bào thực vật là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook