Thân cây dài ra do sự phân chia các tế bào ở:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook