“Thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng”, là phương châm tác chiến của quân và dân Việt Nam trong chiến dịch nào?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook