Tháng 6-1919, Nguyễn Ái Quốc đã gửi đến Hội nghị Véc-xai bản yêu sách của nhân dân An Nam nhằm

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook