Thắng lợi quân sự của quân và dân ta tác động trực tiếp đến việc ký kết Hiệp định Pari về Việt Nam là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook