Thành phần nào dưới đây của thức ăn hầu như không bị tiêu hoá trong khoang miệng ?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook