Thành phần nào sau đây không thuộc opêron Lac?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook