Thể tích khí SO2 (đktc) lớn nhất cần cho vào 4 lít dung dịch Ca(OH)2 0,05M để thu được 15 gam kết tủa là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook