Theo lí thuyết, cơ thể có kiểu gen aaBb giảm phân tạo ra loại giao tử aB chiếm tỉ lệ

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook