Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có 1 loại kiểu gen?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook