Theo mẫu nguyên tử Bo về nguyên tử hidro, coi electron chuyển động tròn đều quanh hạt nhân dưới tác dụng của lực tĩnh điện giữa electon và hạt nhân. Gọi $v_L$ và $v_N$ lần lượt là tốc độ của electron khi nó chuyển động trên quỹ đạo L và N. Tỉ số $\frac{{{v}_{L}}}{{{v}_{N}}}$ bằng

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook