Theo NTBS, sự liên kết giữa các bazơnitric đối diện của A với T và G với X là liên kết?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook