Thiệt hại nghiêm trọng nhất của Việt Nam khi kí Hiệp ước Nhâm Tuất (1862) với Pháp là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook