Thực dân Pháp đã sử dụng chiến thuật gì trong cuộc tấn công lên Việt Bắc cuối năm 1947?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook