Thực hiện thí nghiệm Young về giao thoa với ánh sáng đơn sắc có bước sóng \[\lambda \]. Khoảng cách giữa hai khe hẹp là 1mm. Trên màn quan sát, tại điểm M cách vân trung tâm 4,2mm có vân sáng bậc 5. Giữ cố định các điều kiện khác, di chuyển dần màn quan sát dọc theo đường thẳng vuông góc với mặt phẳng chứa hai khe ra xa cho đến khi vân giao thoa tại M chuyển thành vân tối lần thứ hai thì khoảng dịch màn là 0,6 m. Bước sóng \[\lambda \] bằng

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook