Thực vật hấp thụ nitơ dưới dạng:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook