Thuốc thử Ba(OH)2 có thể dùng để nhận biết hai dung dịch nào sau đây ?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook