Thuốc thử nào sau đây dùng để phân biệt khí H2S với khí CO­2 ?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook