Thủy phân este trong môi trường kiềm được gọi là phản ứng

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook