Thủy phân este X trong môi trường kiềm, thu được natri axetat và rượu etylic. CT X là:Thủy phân este X trong môi trường kiềm, thu được natri axetat và rượu etylic. CT X là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook