Thuỷ phân hoàn toàn 444 gam một lipit thu được 46 gam glixerol (glixerin) và hai loại axit béo. Hai loại axit béo đó là :

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook