Thủy phân hoàn toàn tinh bột trong dung dịch axit vô cơ loãng thu được chất X. Cho X phản ứng với khí H2 ( Ni, t0 ) thu được hợp chất hữu cơ Y. Các chất X, Y là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook