Tỉ lệ giao tử AaB từ cơ thể AAaaBB là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook