Tỉ số và tỉ số phấn trăm của số \(12kg\) và \(0,3\) tạ lần lượt là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook