Tia sáng đơn sắc chiếu từ không khí vào chất lỏng trong suốt với góc tới bằng \[{{60}^{0}}\]  thì góc khúc xạ bằng \[{{30}^{0}}\] . Để xảy ra phản xạ toàn phần khi tia sáng chiếu từ chất lỏng ra không khí thì góc tới i có giá trị thoả mãn

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook