Tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y=\frac{2x-1}{x+1}$ lần lượt là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook