Tiến hành các thí nghiệm sau

(1) O3 tác dụng với dung dịch KI.

(2) axit HF tác dụng với SiO­2­.

(3) khí SO2­ tác dụng với nước Cl­2.

(4) KClO3 đun nóng, xúc tác MnO2.

(5) Cho H2S tác dụng với SO2.

Số thí nghiệm tạo ra đơn chất là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook