Tiến hành phản ứng khử oxit X thành kim loại bằng khí H2 dư theo sơ đồ hình vẽ: 

Oxit X không thể là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook