Tiến hành thí nghiệm Y- âng về giao thoa ánh sáng với ánh sáng đơn sắc. Ban đầu khoảng cách

giữa màn quan sát và mặt phẳng chứa hai khe là D. Trên màn quan sát, tại M là một vân sáng bậc 4. Nếu

dịch chuyển màn ra xa hoặc lại gần mặt phẳng chứa hai khe một đoạn  ΔD thì tại M bây giờ là vân sáng

bậc k hoặc bậc k +3. Giá trị của ΔD bằng 

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook