Tiến hành thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,5\[\mu m\] . Khoảng cách giữa hai khe sáng là 0,2 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe sáng đến màn quan sát là 2 m. Trên màn quan sát, vân sáng bậc 4 và vân sáng bậc 7 ở cùng bên so với vân sáng trung tâm cách nhau

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook