Tìm \(a\) để $A\left( { - \dfrac{1}{2};a} \right)$ thuộc đồ thị hàm số $f\left( x \right)$

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook