Tìm \(x\) biết \(3{x^2} + 8x + 5 = 0\)

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook