Tìm x biết: b) ${{\left( x-3 \right)}^{2}}=16$

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook