Tìm các giá trị của \(m\) để phương trình \(2\sqrt {x + 1} = x + m\) có nghiệm:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook