Dưới tầm cánh chú chuồn chuồn bây" /> ..." /> Dưới tầm cánh chú chuồn chuồn bây" />

Tìm các từ láy có trong đoạn văn sau:

Dưới tầm cánh chú chuồn chuồn bây giờ là lũy tre xanh rì rào trong gió, là bờ ao với những khóm khoai nước rung rinh. Rồi những cảnh tuyệt đẹp của đất nước hiện ra: cánh đồng với những đàn trâu thung thăng gặm cỏ, dòng sông với những đoàn thuyền ngược xuôi. Còn trên tầng cao là đàn cò đang bay, là trời xanh trong và cao vút.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook